Przygotowanie i zlecenie druku 3D z zeskanowanych elementów

Wirtualne wycieczki, wirtualne spacery

Obmiar elewacji budynków, tworzenie modeli

Inwentaryzacja lokali i mieszkań

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana